Historien bag

Voergaard Slot

Væbner Jakob Andersen til Voergaard overdrager gården til biskoppen i Børglum, Niels Stygge Krumpen.
Stygge Krumpen lever på Voergaard med Elsebeth Gyldenstjerne, som han har røvet fra hendes ægtemand, ridder Bonde Due.
Under denne periode udbygger og forstærker Stygge Krumpen Voergaards forsvar med henblik på at gøre gården til hovedsæde for hele hans bispedømme, der efterhånden ejede hele Vendsyssel.
Voergaard erobres af Skipper Clements bondehær i 1534 og efter Reformationen 1536 tilfalder gården kongen.

1578 – 1588

Frederik II overdrager Voergaard til Karen Krabbe.
Ingeborg Skeel overtager Voergaard efter sin mor Karen Krabbe og starter opførelsen af renæssancefløjen, tegnet af den hollandske bygherre Phillip Brandin. Huset står færdigt i 1588.
Frederik II forærer Ingeborg Skeel den imponerende sandstensportal, der oprindeligt skulle have stået på Frederiksborg Slot.

1644 – 1872

Oberst Vogn Vognsen erobrer Voergaard i 1644 med sin hær af frivillige bønder. Voergaard havde indtil da været stabskvarter for de svenske besættelsesstyrker.
I krigene 1627-29 og 1643-45 bliver Voergaard flere gange angrebet.
Efter mange år med skiftende ejere og forfald overtager Peter Brønnum- Scavenius Voergaard i 1872 og starter en omfattende renovering og tilbagekøber en del af den jord, der gennem tiderne er blevet frasolgt slottet.
Ved hans død i 1914 er Voergaard atter et af landets største godser med 3500 tdr. land.

1955 – 1963

Den dansk-franske Grev E. Oberbech-Clausen køber Voergaard i 1955 og starter en omfattende restaurering. Greven havde skabt sin formue i Frankrig og havde giftet sig med enken efter Grev Chenue-Lafitte.
Grevinden var datter af den berømte kirurg Péan og meget af den omfattende kunstsamling stammer fra disse familier.
I 1963 dør Oberbech-Clausen og Voergaard overgår til en familiefond, hvis formål er at bevare slottet for eftertiden og holde kunstsamlingen åben for offentligheden.